Miesiąc: styczeń 2023

Badanie płatności w Polsce w 2022 roku

Coface przedstawia Badanie płatności 2022, w którym szczegółowo analizuje jak w minionym roku firmy regulowały swoje należności. Z na analizy wynika, że średni poziom opóźnień w płatnościach wynosi 51,8 dni, co jest wynikiem o 5 dni mniejszym niż rok temu. W tegorocznym badaniu 62,1% badanych przedsiębiorstw doświadczyło zaległości w spłacie należności od kontrahentów w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
 
Całe opracowanie znajdą Państwo na stronie:
 

https://www.coface.pl/Aktualnosci-i-media/Biuro-prasowe/Badanie-platnosci-w-Polsce-w-2022

Niewypłacalności firm w Polsce w 2022 roku – Raport COFACE

Coface opublikował raport na temat niewypłacalności przedsiębiorstw w Polsce w 2022 roku. Wzrost niewypłacalności firm nabiera tempa, w roku 2022 przybyło ich aż o 30 procent. Firmy, które skorzystały z uproszczonej procedury pozasądowej poprzez KRZ stanowiły 63%. Wszystkie sektory gospodarki poza rolnictwem odnotowały wzrost liczby niewypłacalności.
Całe opracowanie znajdą Państwo na stronie:

https://www.coface.pl/Aktualnosci-i-media/Biuro-prasowe/Niewyplacalnosci-firm-w-Polsce-w-2022-roku-Raport-Coface