Miesiąc: marzec 2023

Nie ma czegoś takiego jak miękkie lądowanie – scenariusz Allianz Trade 1Q 2023

Łączny skutek zacieśnienia polityki monetarnej, nierozwiązanego kryzysu energetycznego oraz doświadczenia bliskiego śmierci amerykańskiego sektora bankowego będą kształtować perspektywy na ten rok. Spowalniający globalny popyt i nadpodaż produkcji oznaczają, że nadal Allianz Trade oczekuje gwałtownego spowolnienia globalnego handlu w 2023 r. Prognozujemy, że globalny handel towarami i usługami wzrośnie zaledwie o +0,9% w 2023 r. w ujęciu ilościowym (po +3,7% w 2022 r.) i skurczy się o -0,3% w ujęciu wartościowym (po +9,6% w 2022 r.). Ożywienie jest prawdopodobne w 2024 r., gdzie oczekuje się +3,9% w ujęciu ilościowym i +4,7% w ujęciu wartościowym.
 
Pełen raport do pobrania na stronie:
 

https://www.allianz-trade.com/content/dam/onemarketing/aztrade/allianz-trade_com/pl_PL/dokumenty/centrum-prasowe/wiadomosci/2023-03-31-allianz-trade-polityka-monetarna.pdf

Analiza branż w 1Q 2023 – Allianz Trade

Czego możemy się̨ spodziewać w roku 2023? Perspektywy dla polskich przedsiębiorców nadal nie są dobre. Ceny energii, naruszone łańcuchy dostaw, ryzyko geopolityczne, zacieśnianie polityki fiskalnej w obliczu inflacji, spadki popytu i podaży to nie wszystko. Do powszechnie podnoszonych kosztów energii i surowców
dodać trzeba wyższe koszty pracy (presja na płace związana z bezprecedensową inflacją, a także wzrost płacy minimalnej) oraz finansowania, o czym wspomina się̨ dużo rzadziej niż̇ o dwóch pierwszych czynnikach. W 2022 r. przedsiębiorstwa wykazały odporność zarówno pod względem przychodów, jak i rentowności dzięki temu, że ich zasoby gotówkowe były wysokie, a silny popyt łączył się ze znaczną siłą cenową. Jednak szok związany ze stopami procentowymi oraz wyższe koszty wynagrodzeń mogą̨ doprowadzić do wstrząsu związanego z rentownością. Poprzedni rok zakończyliśmy absolutnym rekordem. Liczba niewypłacalnych polskich firm wzrosła aż o 20% r/r i tylko w ostatnim kwartale była wyższa niż średniorocznie w skali ostatniego dziesięciolecia, czyli w okresie przed pandemicznym. Analitycy Allianz Trade w 2023 r. nadal spodziewają się̨ wzrostu niewypłacalności w dwucyfrowym tempie – o minimum 10-12%.
 
Pełen raport do pobrania na stronie:
 

https://www.allianz-trade.com/content/dam/onemarketing/aztrade/allianz-trade_com/pl_PL/dokumenty/centrum-prasowe/analizy-branzowe/ATPL-analiza-branz-ikw-2023.pdf?utm_source=Marketo&utm_medium=email&utm_campaign=20230310-OE%20Poland%20GTC%20HERA%20-%20Analiza%20Branz%202023&utm_content=Text_button&mkt_tok=MTMzLVdLQy02ODIAAAGK9UYwK0LuHri2meVZ-jPg5-fgFaARyij-uCekgsk8SJul3MUQwiYgfoSK4Oq5pLaa8c2spcIWH4HKbOF50lJOICX5oZDjyrxX2IvPxIJcbAaSKMJ2

Gospodarka wojenna Rosji – Analiza Allianz Trade

Pomimo zachodnich sankcji rosyjska gospodarka radziła sobie znacznie lepiej niż oczekiwano: realny PKB skurczył się w ubiegłym roku o zaledwie -2,1%. Perspektywy są jednak trudne. Allianz Trade spodziewa się dalszego spadku o -1% w tym roku. Liczba upadłości rosyjskich przedsiębiorstw spadła o -12% r/r w 2022 r. dzięki kilku środkom wsparcia publicznego, w tym moratorium na zadłużenie (do października 2022 r.), odroczeniu podatków i preferencyjnym warunkom kredytów korporacyjnych. Biorąc pod uwagę ciągłą przestrzeń fiskalną rządu do utrzymania wsparcia dla firm, Allianz Trade spodziewa się, że liczba niewypłacalności pozostanie stabilna w 2023 r., zbliżona do najniższego poziomu odnotowanego w zeszłym roku. Podczas gdy rosyjskie (dostępne) rezerwy walutowe odbudowują się od września 2022 r., deficyt fiskalny wzrośnie do -3,2% PKB (z -2,3% w 2022 r.) z powodu rosnących wydatków na zbrojenia i spadających dochodów z eksportu energii. Rząd sfinansuje lukę fiskalną poprzez emisję obligacji krajowych (OFZ) oraz wypłaty z Narodowego Funduszu Majątkowego. Po roku 2023 finansowanie budżetowe może stać się trudniejsze.
 
Pełen raport do pobrania na stronie:
 

https://www.allianz-trade.com/content/dam/onemarketing/aztrade/allianz-trade_com/pl_PL/dokumenty/centrum-prasowe/wiadomosci/2023-03-01-allianz-trade-rosja.pdf