Nie ma czegoś takiego jak miękkie lądowanie – scenariusz Allianz Trade 1Q 2023

Łączny skutek zacieśnienia polityki monetarnej, nierozwiązanego kryzysu energetycznego oraz doświadczenia bliskiego śmierci amerykańskiego sektora bankowego będą kształtować perspektywy na ten rok. Spowalniający globalny popyt i nadpodaż produkcji oznaczają, że nadal Allianz Trade oczekuje gwałtownego spowolnienia globalnego handlu w 2023 r. Prognozujemy, że globalny handel towarami i usługami wzrośnie zaledwie o +0,9% w 2023 r. w ujęciu ilościowym (po +3,7% w 2022 r.) i skurczy się o -0,3% w ujęciu wartościowym (po +9,6% w 2022 r.). Ożywienie jest prawdopodobne w 2024 r., gdzie oczekuje się +3,9% w ujęciu ilościowym i +4,7% w ujęciu wartościowym.
 
Pełen raport do pobrania na stronie:
 

https://www.allianz-trade.com/content/dam/onemarketing/aztrade/allianz-trade_com/pl_PL/dokumenty/centrum-prasowe/wiadomosci/2023-03-31-allianz-trade-polityka-monetarna.pdf