Rok: 2023

Nie ma czegoś takiego jak miękkie lądowanie – scenariusz Allianz Trade 1Q 2023

Łączny skutek zacieśnienia polityki monetarnej, nierozwiązanego kryzysu energetycznego oraz doświadczenia bliskiego śmierci amerykańskiego sektora bankowego będą kształtować perspektywy na ten rok. Spowalniający globalny popyt i nadpodaż produkcji oznaczają, że nadal Allianz Trade oczekuje gwałtownego spowolnienia globalnego handlu w 2023 r. Prognozujemy, że globalny handel towarami i usługami wzrośnie zaledwie o +0,9% w 2023 r. w ujęciu ilościowym (po +3,7% w 2022 r.) i skurczy się o -0,3% w ujęciu wartościowym (po +9,6% w 2022 r.). Ożywienie jest prawdopodobne w 2024 r., gdzie oczekuje się +3,9% w ujęciu ilościowym i +4,7% w ujęciu wartościowym.
 
Pełen raport do pobrania na stronie:
 

https://www.allianz-trade.com/content/dam/onemarketing/aztrade/allianz-trade_com/pl_PL/dokumenty/centrum-prasowe/wiadomosci/2023-03-31-allianz-trade-polityka-monetarna.pdf

Analiza branż w 1Q 2023 – Allianz Trade

Czego możemy się̨ spodziewać w roku 2023? Perspektywy dla polskich przedsiębiorców nadal nie są dobre. Ceny energii, naruszone łańcuchy dostaw, ryzyko geopolityczne, zacieśnianie polityki fiskalnej w obliczu inflacji, spadki popytu i podaży to nie wszystko. Do powszechnie podnoszonych kosztów energii i surowców
dodać trzeba wyższe koszty pracy (presja na płace związana z bezprecedensową inflacją, a także wzrost płacy minimalnej) oraz finansowania, o czym wspomina się̨ dużo rzadziej niż̇ o dwóch pierwszych czynnikach. W 2022 r. przedsiębiorstwa wykazały odporność zarówno pod względem przychodów, jak i rentowności dzięki temu, że ich zasoby gotówkowe były wysokie, a silny popyt łączył się ze znaczną siłą cenową. Jednak szok związany ze stopami procentowymi oraz wyższe koszty wynagrodzeń mogą̨ doprowadzić do wstrząsu związanego z rentownością. Poprzedni rok zakończyliśmy absolutnym rekordem. Liczba niewypłacalnych polskich firm wzrosła aż o 20% r/r i tylko w ostatnim kwartale była wyższa niż średniorocznie w skali ostatniego dziesięciolecia, czyli w okresie przed pandemicznym. Analitycy Allianz Trade w 2023 r. nadal spodziewają się̨ wzrostu niewypłacalności w dwucyfrowym tempie – o minimum 10-12%.
 
Pełen raport do pobrania na stronie:
 

https://www.allianz-trade.com/content/dam/onemarketing/aztrade/allianz-trade_com/pl_PL/dokumenty/centrum-prasowe/analizy-branzowe/ATPL-analiza-branz-ikw-2023.pdf?utm_source=Marketo&utm_medium=email&utm_campaign=20230310-OE%20Poland%20GTC%20HERA%20-%20Analiza%20Branz%202023&utm_content=Text_button&mkt_tok=MTMzLVdLQy02ODIAAAGK9UYwK0LuHri2meVZ-jPg5-fgFaARyij-uCekgsk8SJul3MUQwiYgfoSK4Oq5pLaa8c2spcIWH4HKbOF50lJOICX5oZDjyrxX2IvPxIJcbAaSKMJ2

Gospodarka wojenna Rosji – Analiza Allianz Trade

Pomimo zachodnich sankcji rosyjska gospodarka radziła sobie znacznie lepiej niż oczekiwano: realny PKB skurczył się w ubiegłym roku o zaledwie -2,1%. Perspektywy są jednak trudne. Allianz Trade spodziewa się dalszego spadku o -1% w tym roku. Liczba upadłości rosyjskich przedsiębiorstw spadła o -12% r/r w 2022 r. dzięki kilku środkom wsparcia publicznego, w tym moratorium na zadłużenie (do października 2022 r.), odroczeniu podatków i preferencyjnym warunkom kredytów korporacyjnych. Biorąc pod uwagę ciągłą przestrzeń fiskalną rządu do utrzymania wsparcia dla firm, Allianz Trade spodziewa się, że liczba niewypłacalności pozostanie stabilna w 2023 r., zbliżona do najniższego poziomu odnotowanego w zeszłym roku. Podczas gdy rosyjskie (dostępne) rezerwy walutowe odbudowują się od września 2022 r., deficyt fiskalny wzrośnie do -3,2% PKB (z -2,3% w 2022 r.) z powodu rosnących wydatków na zbrojenia i spadających dochodów z eksportu energii. Rząd sfinansuje lukę fiskalną poprzez emisję obligacji krajowych (OFZ) oraz wypłaty z Narodowego Funduszu Majątkowego. Po roku 2023 finansowanie budżetowe może stać się trudniejsze.
 
Pełen raport do pobrania na stronie:
 

https://www.allianz-trade.com/content/dam/onemarketing/aztrade/allianz-trade_com/pl_PL/dokumenty/centrum-prasowe/wiadomosci/2023-03-01-allianz-trade-rosja.pdf

Odbudowę Ukrainy trzeba zacząć już teraz – Analiza Allianz Trade

Priorytetem dla odbudowy Ukrainy będą inwestycje w infrastrukturę, służbę zdrowia, mieszkania i szkoły, a także odporność cyfrową i energetyczną. Allianz Trade uważa, że będzie to wymagało co najmniej 100-150 mld euro inwestycji prywatnych (oprócz 350 mld euro pomocy zagranicznej).
Oczekuje się, że gospodarka Ukrainy ustabilizuje się w tym roku, ale ryzyko spadku jest duże. Po spadku produkcji o -34% w ubiegłym roku, Allianz Trade oczekuje, że realny PKB wzrośnie nieznacznie o około +1% w 2023 roku. Trwająca wojna stwarza jednak duże ryzyko pogorszenia perspektyw gospodarczych, zwłaszcza ze względu na trwające zniszczenie ważnej infrastruktury, takiej jak sieć energetyczna Ukrainy. Od października 2022 r. energia elektryczna jest racjonowana na Ukrainie poprzez rotacyjne zrzucanie obciążenia (rolling blackouts).
 
Pełen raport do pobrania na stronie:
 

https://www.allianz-trade.com/content/dam/onemarketing/aztrade/allianz-trade_com/pl_PL/dokumenty/centrum-prasowe/wiadomosci/2023-02-28-allianz-trade-odbudowa-ukrainy.pdf

Barometr COFACE Q42022: Od przesadnego pesymizmu do nadmiernego optymizmu

Rok 2023 rozpoczyna się od dobrych wieści z frontu makroekonomicznego. Po pierwsze, Europa uniknęła zapowiadanej od dawna recesji. Wzrost wydajności i spowolnienie gospodarcze doprowadziły do gwałtownego spadku cen energii, a tym samym do pożądanego spowolnienia inflacji. Wreszcie perspektywa ożywienia gospodarczego w Chinach w drugiej połowie roku, choć bardzo niepewna, również budzi nadzieje dla gospodarki światowej. To wystarczyło, by rynki finansowe ogarnęła euforia wynikająca z faktu, że najgorszy scenariusz został, póki co zażegnany. Choć zasadniczo analitycy Coface zgadzają się z tym stwierdzeniem, proszą jednak zachowanie ostrożności, by nie popaść w samozadowolenie. Wyzwania, przed jakimi stanęła gospodarka światowa w ubiegłym roku, pozostają aktualne, a wielowymiarowy kryzys, którego doświadczamy, nie zniknie. Rozdrobnienie geopolityczne, kryzys energetyczny, zmiany klimatyczne, ryzyko epidemii… Transformacja świata nabiera tempa i generuje zagrożenia, które mogą pokrzyżować najlepiej opracowane scenariusze. W tym kontekście oceny ryzyka Coface zmieniły się tylko nieznacznie – 5 zmian dotyczy ryzyka związanego z krajami, a 16 zmian ryzyka związanego z sektorami. W ujęciu netto tendencja do ich obniżania utrzymuje się.
 

Badanie płatności w Polsce w 2022 roku

Coface przedstawia Badanie płatności 2022, w którym szczegółowo analizuje jak w minionym roku firmy regulowały swoje należności. Z na analizy wynika, że średni poziom opóźnień w płatnościach wynosi 51,8 dni, co jest wynikiem o 5 dni mniejszym niż rok temu. W tegorocznym badaniu 62,1% badanych przedsiębiorstw doświadczyło zaległości w spłacie należności od kontrahentów w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
 
Całe opracowanie znajdą Państwo na stronie:
 

https://www.coface.pl/Aktualnosci-i-media/Biuro-prasowe/Badanie-platnosci-w-Polsce-w-2022

Niewypłacalności firm w Polsce w 2022 roku – Raport COFACE

Coface opublikował raport na temat niewypłacalności przedsiębiorstw w Polsce w 2022 roku. Wzrost niewypłacalności firm nabiera tempa, w roku 2022 przybyło ich aż o 30 procent. Firmy, które skorzystały z uproszczonej procedury pozasądowej poprzez KRZ stanowiły 63%. Wszystkie sektory gospodarki poza rolnictwem odnotowały wzrost liczby niewypłacalności.
Całe opracowanie znajdą Państwo na stronie:

https://www.coface.pl/Aktualnosci-i-media/Biuro-prasowe/Niewyplacalnosci-firm-w-Polsce-w-2022-roku-Raport-Coface