Analiza branż w 1Q 2023 – Allianz Trade

Czego możemy się̨ spodziewać w roku 2023? Perspektywy dla polskich przedsiębiorców nadal nie są dobre. Ceny energii, naruszone łańcuchy dostaw, ryzyko geopolityczne, zacieśnianie polityki fiskalnej w obliczu inflacji, spadki popytu i podaży to nie wszystko. Do powszechnie podnoszonych kosztów energii i surowców
dodać trzeba wyższe koszty pracy (presja na płace związana z bezprecedensową inflacją, a także wzrost płacy minimalnej) oraz finansowania, o czym wspomina się̨ dużo rzadziej niż̇ o dwóch pierwszych czynnikach. W 2022 r. przedsiębiorstwa wykazały odporność zarówno pod względem przychodów, jak i rentowności dzięki temu, że ich zasoby gotówkowe były wysokie, a silny popyt łączył się ze znaczną siłą cenową. Jednak szok związany ze stopami procentowymi oraz wyższe koszty wynagrodzeń mogą̨ doprowadzić do wstrząsu związanego z rentownością. Poprzedni rok zakończyliśmy absolutnym rekordem. Liczba niewypłacalnych polskich firm wzrosła aż o 20% r/r i tylko w ostatnim kwartale była wyższa niż średniorocznie w skali ostatniego dziesięciolecia, czyli w okresie przed pandemicznym. Analitycy Allianz Trade w 2023 r. nadal spodziewają się̨ wzrostu niewypłacalności w dwucyfrowym tempie – o minimum 10-12%.
 
Pełen raport do pobrania na stronie:
 

https://www.allianz-trade.com/content/dam/onemarketing/aztrade/allianz-trade_com/pl_PL/dokumenty/centrum-prasowe/analizy-branzowe/ATPL-analiza-branz-ikw-2023.pdf?utm_source=Marketo&utm_medium=email&utm_campaign=20230310-OE%20Poland%20GTC%20HERA%20-%20Analiza%20Branz%202023&utm_content=Text_button&mkt_tok=MTMzLVdLQy02ODIAAAGK9UYwK0LuHri2meVZ-jPg5-fgFaARyij-uCekgsk8SJul3MUQwiYgfoSK4Oq5pLaa8c2spcIWH4HKbOF50lJOICX5oZDjyrxX2IvPxIJcbAaSKMJ2