Dochodzenie w sposób określony w przepisach ustawodawczych swoich praw do rzeczy lub zapłaty. Dosłownie oznacza dochodzenie roszczeń. To zbiór czynności prawnych, procesowych oraz faktycznych, które prowadzą do wykonania przez dłużnika zobowiązania wobec wierzyciela.

Windykacja może być prowadzona w drodze postępowania:

  • polubownego – polegającego na takich działaniach jak potwierdzenie długu, telefoniczne/mailowe upominanie dłużnika, wezwanie do zapłaty czy wynegocjowanie korzystnego harmonogramu;
  • sądowego – dochodzenie zapłaty należności na drodze sądowej na które składa się złożenie pozwu, postępowanie w trybie zwykłym lub zaocznym oraz wydanie przez sąd nakazu zapłaty,
  • egzekucyjnego – próba identyfikacji majątku i ściągnięcia długu przez komornika.

Większość dużych przedsiębiorstw posiada działy zajmujące się osobiście ściąganiem należności, mimo to często są wspomagane lub korzystają całkowicie z pomocy wyspecjalizowanych firm windykacyjnych lub kancelarii prawnych. Wspieramy firmy w profesjonalnym wyborze odpowiedniej firmy windykacyjnej. W zależności od kwoty długu, stopnia przeterminowania, branży i siedziby dłużnika przekażemy sprawę do naszych sprawdzonych partnerów lokalnych, krajowych lub zagranicznych, pomagając Państwu na bieżąco monitorować temat i doprowadzić do szczęśliwego zakończenia.