Windykacja obejmuje wszystkie te działania, które prowadzą do wykonania przez dłużnika zobowiązania wobec wierzyciela – a więc do tego, żeby przedsiębiorca odzyskał należną mu zapłatę. Określona przez przepisy ustawodawcze, windykacja polega na dochodzeniu swoich praw do rzeczy lub zapłaty. Większość dużych przedsiębiorstw posiada działy zajmujące się osobiście ściąganiem należności, mimo to często są wspomagane przez wyspecjalizowane firmy windykacyjne lub kancelarie prawne – lub też całkowicie przekazują im postępowanie. Od profesjonalizmu firmy windykacyjnej zależy pomyślne rozwiązanie trudnej sytuacji, dlatego wspieramy naszych klientów w wyborze odpowiedniej firmy windykacyjnej. W zależności od kwoty długu, stopnia przeterminowania, branży i siedziby dłużnika przekażemy sprawę do naszych sprawdzonych partnerów lokalnych, krajowych lub zagranicznych, pomagając na bieżąco monitorować temat i doprowadzić do szczęśliwego zakończenia, czyli wpłynięcia należnej kwoty na konto klienta.

Windykacja może być prowadzona w drodze postępowania:

  • polubownego – polegającego na takich działaniach jak potwierdzenie długu, telefoniczne/mailowe upominanie dłużnika, wezwanie do zapłaty czy wynegocjowanie korzystnego harmonogramu;
  • sądowego – dochodzenie zapłaty należności na drodze sądowej, na które składa się złożenie pozwu, postępowanie w trybie zwykłym lub zaocznym oraz wydanie przez sąd nakazu zapłaty;
  • egzekucyjnego – próba identyfikacji majątku i ściągnięcia długu przez komornika.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak możemy Cię wesprzeć w Twojej konkretnej sytuacji.

Windykacja