Nawet jeśli uważnie dobieramy kontrahentów, nie sposób mieć całkowitej pewności, że otrzymamy płatność na czas. Może to uruchomić lawinę konsekwencji – planując działania firmy bierzemy przecież pod uwagę określony budżet i terminy. Polisa chroniąca firmę przed nagłymi stratami, jakie mogą pojawić się w związku z brakiem płatności ze strony kontrahenta za towar lub usługę amortyzuje ryzyko wiążące się z takimi sytuacjami.

Dwie podstawowe okoliczności, w jakich chroni nas umowa ubezpieczenia należności, to:

  • przewlekła zwłoka (kilkumiesięczne opóźnienie) płatności,
  • niewypłacalność dłużnika.

Ubezpieczyciel analizuje zdolność kredytową i sytuację finansową kontrahentów, którzy mają być objęci ubezpieczeniem, a następnie przyznaje im indywidualne limity kredytowe – do wysokości których wypłaca odszkodowanie w przypadku wystąpienia któregoś z powyższych zdarzeń.

Risk Advisor jako niezależny broker działa w oparciu o ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Na mocy udzielonego nam pełnomocnictwa aranżujemy na zlecenie i w imieniu naszych klientów przetarg na objęcie ochroną ich należności. Bazując na wiedzy i doświadczeniu zdobytym podczas kilkunastoletniej pracy na kierowniczych stanowiskach w największych towarzystwach ubezpieczeń doradzamy w wyborze najlepszych możliwych rozwiązań na rynku.

Na przygotowanie kompleksowego programu ubezpieczenia składają się:

  • audyt posiadanych przez klienta rozwiązań i aktualnej polisy,
  • propozycja nowego programu dostosowanego do specyfiki branży, struktury należności, szkodowości oraz stosowanych procedur przez klienta;
  • weryfikacja portfela kontrahentów w badaniu wstępnym,
  • wybór i negocjowanie w imieniu klienta najlepszej oferty,
  • pomoc we wdrożeniu programu w firmie oraz szkolenie produktowe,
  • doradztwo i pomoc przy likwidacji szkód.

Ubezpieczenie należności nie przyśpiesza płatności, ale ogranicza do minimum straty naszych klientów wynikające z braku zapłaty za sprzedany towar lub usługę. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób pomagamy poprawić płynność finansową firm, przeczytaj o faktoringu.

Ubezpieczenie należności