Polisa chroniąca firmę przed nagłymi stratami, jakie mogą pojawić się w związku z brakiem płatności ze strony kontrahenta za towar lub usługę.

Umowa ubezpieczenia należności obejmuje dwa podstawowe ryzyka:

  • przewlekłą zwłokę (kilkumiesięczne opóźnienie płatności),
  • niewypłacalność dłużnika.

Ubezpieczyciel analizuje zdolność kredytową i sytuację finansową kontrahentów, którzy mają być objęci ubezpieczeniem, a następnie przyznaje im indywidualne limity kredytowe – do wysokości których wypłaca odszkodowanie w przypadku wystąpienia któregoś z powyższych zdarzeń.

Risk Advisor jako niezależny broker działa w oparciu o ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Na mocy udzielonego nam pełnomocnictwa aranżujemy na zlecenie i w imieniu naszych klientów przetarg na objecie ochroną ich należności. Bazując na wiedzy i doświadczeniu zdobytym podczas kilkunastoletniej pracy na kierowniczych stanowiskach w największych towarzystwach ubezpieczeń doradzamy w wyborze najlepszych możliwych rozwiązań na rynku.

Oferuje profesjonalne przygotowanie kompleksowego programu ubezpieczenia, na który składają się:

  • audyt posiadanych przez klienta rozwiązań i aktualnej polisy,
  • propozycja nowego programu dostosowanego do specyfiki branży, struktury należności, szkodowości oraz stosowanych procedur przez klienta;
  • weryfikacja portfela kontrahentów w badaniu wstępnym,
  • wybór i negocjowanie w imieniu klienta najlepszej oferty,
  • pomoc we wdrożeniu programu w firmie oraz szkolenie produktowe,
  • doradztwo i pomoc przy likwidacji szkód.