Produkt oferowany głównie przez wywiadownie gospodarcze polegający na identyfikacji przedsiębiorstw oraz ocenie ich wiarygodności i zdolności płatniczej. Ocena wyrażona jest przeważnie w rekomendowanej kwocie limitu kredytowego lub ratingu mówiącego o prawdopodobieństwie upadłości danej firmy i oceniającego jej wypłacalność. Na limit i rating wpływają zebrane przez wywiadownie dane finansowe przedsiębiorcy z ostatnich lat takie jak: długość funkcjonowania na rynku, wielkość zatrudnienia, posiadany majątek, zmiany w zarządzie i akcjonariacie, historia windykacyjna, negatywne wpisy w biurach informacji gospodarczej czy ewentualne długi na giełdach wierzytelności.

Najpopularniejsze produkty wywiadowni:

  • Raporty handlowe o firmach krajowych i zagranicznych,
  • Monitoring bieżącej sytuacji badanych firm w kraju i za granicą,
  • Raporty handlowe z wizytacją u klienta,
  • Raporty handlowe o nieruchomościach,
  • Ogólnopolski Informator Upadłościowy,
  • Bazy marketingowe na zamówienie klienta,
  • Analizy branżowe.

Wieloletnie doświadczenie w kontaktach handlowych pozwoliło wykształcić w nas przekonanie, że portfel usług standardowych winien być zawsze wzbogacony o szereg produktów, dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Informacje przekształcamy w cenne dla klientów dane, które są im pomocne w budowaniu stabilnych i pewnych kontaktów handlowych z kontrahentami.