Podjęcie współpracy z nowym kontrahentem pod wieloma względami przypomina skok w nieznane. Bez informacji o historii oraz zapleczu finansowym firmy lub osoby, z którą nawiązuje się współpracę, nie sposób oszacować ryzyka i podjąć adekwatnych kroków.

Wiedząc, jak ważna jest identyfikacja potencjalnych kontrahentów, ocena ich wiarygodności oraz zdolności płatniczej nawiązaliśmy współpracę z największymi wywiadowniami gospodarczymi i wynegocjowaliśmy dla naszych klientów świetne warunki. Weryfikacja nowych kontrahentów przed nawiązaniem współpracy jest standardem w Europie Zachodniej i obejmuje zebranie takich danych jak: długość funkcjonowania firmy lub przedsiębiorcy na rynku, wielkość zatrudnienia, posiadany majątek, zmiany w zarządzie i akcjonariacie, historia windykacyjna, negatywne wpisy w biurach informacji gospodarczej, ewentualne długi na giełdach wierzytelności.

Ocena kontrahenta na podstawie tych danych jest przeważnie wyrażona w rekomendowanej kwocie limitu kredytowego i w ratingu, informującym o prawdopodobieństwie upadłości danej firmy i oceniającym jej wypłacalność. Na tej podstawie można podjąć odpowiednie działania, np. ustalić wysokość kredytu kupieckiego, wybrać przedpłatę lub ubezpieczyć sprzedaż.

Dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób dobieramy dla naszych klientów najlepsze ubezpieczenie należności.

Informacja gospodarcza