Badanie płatności w Polsce w 2022 roku

Coface przedstawia Badanie płatności 2022, w którym szczegółowo analizuje jak w minionym roku firmy regulowały swoje należności. Z na analizy wynika, że średni poziom opóźnień w płatnościach wynosi 51,8 dni, co jest wynikiem o 5 dni mniejszym niż rok temu. W tegorocznym badaniu 62,1% badanych przedsiębiorstw doświadczyło zaległości w spłacie należności od kontrahentów w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
 
Całe opracowanie znajdą Państwo na stronie:
 

https://www.coface.pl/Aktualnosci-i-media/Biuro-prasowe/Badanie-platnosci-w-Polsce-w-2022