Miesiąc: marzec 2022

Euler Hermes to teraz Allianz Trade

Euler Hermes, światowy lider ubezpieczeń kredytu kupieckiego, zmienia się w Allianz Trade. Zmienia się logo, marka, domena, adresy mailowe etc.. Przekształcenie w Allianz Trade będzie istotnym atutem wspierającym realizację planu strategicznego do 2025 r.

Zmiana jest naturalnym krokiem, jako że Euler Hermes jest członkiem Grupy Allianz i chce wykorzystać efekt synergii i sieć agentów jednego z największych ubezpieczycieli na świecie.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://www.allianz-trade.com/pl_PL/o-nas/euler-hermes-to-teraz-allianz-trade.html

Coface – Ekonomiczne konsekwencje wojny Rosja-Ukraina. Czeka nas stagflacja.

Coface publikuje kolejny raport o ekonomicznych konsekwencjach napaści Rosji na Ukrainę. Wojna rosyjsko-ukraińska wywołała zamieszanie na rynkach finansowych i drastycznie zwiększyła niepewność co do ożywienia gospodarki światowej. Analitycy Coface wyliczają główne zmiany i zagrożenia:

– Wyższe ceny surowców przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia związanego z długotrwałą wysoką inflacją, co z kolei zwiększa ryzyko wystąpienia stagflacji i niepokojów społecznych.

– Niektóre sektory, takie jak motoryzacyjny, transportowy czy chemiczny, są bardziej narażone na straty.

– Coface prognozuje głęboką recesję gospodarki rosyjskiej na poziomie 7,5 proc. w 2022 r. i obniżył ocenę ryzyka dla Rosji do poziomu D (bardzo wysokie).

– Najbardziej zagrożone są gospodarki europejskie: w chwili opracowywania raportu Coface szacuje, że w 2022 r. inflacja wzrośnie o co najmniej 1,5 punktu procentowego, a wzrost PKB może obniżyć się o 1 punkt procentowy. W połączeniu z całkowitym odcięciem dostaw rosyjskiego gazu ziemnego może to skutkować obniżeniem PKB o co najmniej 4 punkty procentowe, co w konsekwencji sprawi, że wzrost PKB w UE w 2022 r. będzie bliski zeru, a być może nawet osiągnie wartość ujemną.

Pełen raport znajdą Państwo na stronie: https://www.coface.pl/Aktualnosci-i-media/Biuro-prasowe/Ekonomiczne-konsekwencje-wojny-Rosja-Ukraina.-Czeka-nas-stagflacja