Coface – Ekonomiczne konsekwencje wojny Rosja-Ukraina. Czeka nas stagflacja.

Coface publikuje kolejny raport o ekonomicznych konsekwencjach napaści Rosji na Ukrainę. Wojna rosyjsko-ukraińska wywołała zamieszanie na rynkach finansowych i drastycznie zwiększyła niepewność co do ożywienia gospodarki światowej. Analitycy Coface wyliczają główne zmiany i zagrożenia:

– Wyższe ceny surowców przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia związanego z długotrwałą wysoką inflacją, co z kolei zwiększa ryzyko wystąpienia stagflacji i niepokojów społecznych.

– Niektóre sektory, takie jak motoryzacyjny, transportowy czy chemiczny, są bardziej narażone na straty.

– Coface prognozuje głęboką recesję gospodarki rosyjskiej na poziomie 7,5 proc. w 2022 r. i obniżył ocenę ryzyka dla Rosji do poziomu D (bardzo wysokie).

– Najbardziej zagrożone są gospodarki europejskie: w chwili opracowywania raportu Coface szacuje, że w 2022 r. inflacja wzrośnie o co najmniej 1,5 punktu procentowego, a wzrost PKB może obniżyć się o 1 punkt procentowy. W połączeniu z całkowitym odcięciem dostaw rosyjskiego gazu ziemnego może to skutkować obniżeniem PKB o co najmniej 4 punkty procentowe, co w konsekwencji sprawi, że wzrost PKB w UE w 2022 r. będzie bliski zeru, a być może nawet osiągnie wartość ujemną.

Pełen raport znajdą Państwo na stronie: https://www.coface.pl/Aktualnosci-i-media/Biuro-prasowe/Ekonomiczne-konsekwencje-wojny-Rosja-Ukraina.-Czeka-nas-stagflacja