Autor: admin

Niewypłacalności firm w Polsce w I połowie 2022 – Raport Coface

Cztery miesiące po rozpoczęciu wojny w Ukrainie można wyciągnąć pierwsze wnioski: konflikt, który ciągle trwa, zdążył już zaburzyć globalną równowagę geoekonomiczną. W perspektywie krótkoterminowej wojna zaostrza napięcia w systemie produkcyjnym, który musiał sprostać wielu wyzwaniom w ciągu dwóch lat pandemii, i zwiększa ryzyko zaliczenia przez gospodarkę światową twardego lądowania: podczas gdy jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że grozi jej stagflacja, zmiana tonu obserwowana w polityce banków centralnych w obliczu przyspieszonego wzrostu inflacji przywróciła perspektywę recesji, zwłaszcza w gospodarkach rozwiniętych.

 

Całe opracowanie znajdą Państwo na stronie: https://www.coface.pl/Aktualnosci-i-media/Biuro-prasowe/Niewyplacalnosci-firm-w-Polsce-w-I-polowie-2022-Raport-Coface

Barometr Coface Q2 2022: Światowa gospodarka na rozdrożu

Cztery miesiące po rozpoczęciu wojny w Ukrainie można wyciągnąć pierwsze wnioski: konflikt, który ciągle trwa, zdążył już zaburzyć globalną równowagę geoekonomiczną. W perspektywie krótkoterminowej wojna zaostrza napięcia w systemie produkcyjnym, który musiał sprostać wielu wyzwaniom w ciągu dwóch lat pandemii, i zwiększa ryzyko zaliczenia przez gospodarkę światową twardego lądowania: podczas gdy jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że grozi jej stagflacja, zmiana tonu obserwowana w polityce banków centralnych w obliczu przyspieszonego wzrostu inflacji przywróciła perspektywę recesji, zwłaszcza w gospodarkach rozwiniętych.

 

Całe opracowanie znajdą Państwo na stronie: https://www.coface.pl/Aktualnosci-i-media/Biuro-prasowe/BAROMETR-COFACE-Q2-2022-Swiatowa-gospodarka-na-rozdrozu.-Obnizenie-oceny-ryzyka-kraju-dla-Polski-do-A4

Wzrost cen żywności w Polsce i na Świecie – opracowanie Allianz Trade

Z analizy Allianz trade wynika że wzrost cen żywności jest dopiero przed nami, gdyż większość cen surowców nie została jeszcze przeniesiona przez producentów na wzrost cen produktów końcowych. Analitycy spodziewają się, że w to właśnie w Polsce może nastąpić największy w regionie wzrost cen żywności, a tym samym polskie gospodarstwa domowe najmocniej odczują wzrost inflacji.

 

Całe opracowanie znajdą Państwo na stronie: https://www.allianz-trade.com/content/dam/onemarketing/aztrade/allianz-trade_com/pl_PL/dokumenty/centrum-prasowe/wiadomosci/analiza-allanz-trade-inflacja-cen-zywnosci-maj-2022.pdf

XVII Konferencja Coface Country Risk

W dniach 6-7.04.2022 Coface zaprasza na organizowaną przez nich co roku Konferencję Country Risk, która podobnie jak w latach „covidowych” odbędzie się online.Tematem tegorocznej konferencji będzie „ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE”.

Rok 2022 będzie czasem naprawdę dużych wyzwań dla gospodarek, firm i obywateli. Wpływ pandemii na polską gospodarkę nie stanowi już największego zagrożenia dla przedsiębiorstw, został bowiem zdominowany przez problemy podatkowe, inflację, rosnące koszty produkcji, w tym koszty energii, ceny surowców lub komponentów do produkcji, zakłócenia w łańcuchach dostaw oraz wysokie koszty pracy.
Powyższe problemy zostaną spotęgowane przez skutki wojny Rosja-Ukraina powodujące zawirowania na rynkach światowych i bezpośrednio w Polsce. Wprowadzone sankcje, czy ograniczenia w rozliczaniu międzynarodowym utrudnią prowadzenie transakcji handlowych na dotychczasowych warunkach i wpłyną na sytuację płynnościową części polskich firm. Zwiększą się także problemy na rynku pracy.

Na stronie https://countryriskconference.pl możecie Państwo zarejestrować się na wydarzenie, zobaczyć program i prelegentów.

Euler Hermes to teraz Allianz Trade

Euler Hermes, światowy lider ubezpieczeń kredytu kupieckiego, zmienia się w Allianz Trade. Zmienia się logo, marka, domena, adresy mailowe etc.. Przekształcenie w Allianz Trade będzie istotnym atutem wspierającym realizację planu strategicznego do 2025 r.

Zmiana jest naturalnym krokiem, jako że Euler Hermes jest członkiem Grupy Allianz i chce wykorzystać efekt synergii i sieć agentów jednego z największych ubezpieczycieli na świecie.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://www.allianz-trade.com/pl_PL/o-nas/euler-hermes-to-teraz-allianz-trade.html

Coface – Ekonomiczne konsekwencje wojny Rosja-Ukraina. Czeka nas stagflacja.

Coface publikuje kolejny raport o ekonomicznych konsekwencjach napaści Rosji na Ukrainę. Wojna rosyjsko-ukraińska wywołała zamieszanie na rynkach finansowych i drastycznie zwiększyła niepewność co do ożywienia gospodarki światowej. Analitycy Coface wyliczają główne zmiany i zagrożenia:

– Wyższe ceny surowców przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia związanego z długotrwałą wysoką inflacją, co z kolei zwiększa ryzyko wystąpienia stagflacji i niepokojów społecznych.

– Niektóre sektory, takie jak motoryzacyjny, transportowy czy chemiczny, są bardziej narażone na straty.

– Coface prognozuje głęboką recesję gospodarki rosyjskiej na poziomie 7,5 proc. w 2022 r. i obniżył ocenę ryzyka dla Rosji do poziomu D (bardzo wysokie).

– Najbardziej zagrożone są gospodarki europejskie: w chwili opracowywania raportu Coface szacuje, że w 2022 r. inflacja wzrośnie o co najmniej 1,5 punktu procentowego, a wzrost PKB może obniżyć się o 1 punkt procentowy. W połączeniu z całkowitym odcięciem dostaw rosyjskiego gazu ziemnego może to skutkować obniżeniem PKB o co najmniej 4 punkty procentowe, co w konsekwencji sprawi, że wzrost PKB w UE w 2022 r. będzie bliski zeru, a być może nawet osiągnie wartość ujemną.

Pełen raport znajdą Państwo na stronie: https://www.coface.pl/Aktualnosci-i-media/Biuro-prasowe/Ekonomiczne-konsekwencje-wojny-Rosja-Ukraina.-Czeka-nas-stagflacja

Coface – Badanie płatności firm w Polsce

Szósta edycja badania Coface dotyczącego płatności wśród firm w Polsce została przeprowadzona w listopadzie i grudniu 2021 r. W tym czasie Polska, podobnie do innych krajów, nadal mierzyła się z pandemią COVID-19. Pomimo, że stan epidemii nadal obowiązywał, działania ograniczające aktywność gospodarczą nie były już tak dotkliwe jak w początkowej fazie pandemii. Wzrost gospodarczy sięgnął 5,7% w 2021 r., a prognoza Coface zakłada, że w tym roku gospodarka urośnie o 4,4% (w obecnej sytuacji wkrótce nastąpi rewizja).Pełne opracowanie wraz z komentarzem głównego ekonomisty Coface Grzegorza Sielewicza dostępne pod adresem: https://www.coface.pl/Aktualnosci-i-media/Biuro-prasowe/Badanie-Platnosci-firm-w-Polsce-2022

Nowa siedziba Risk Advisor

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że z dniem 10.01.2022 r. Risk Advisor sp. z o.o. zmieniła adres rejestrowy oraz adres siedziby na:

ul. Krakowska 280

32-080 Zabierzów

Poniżej kilka zdjęć Eximus Parku w Zabierzowie, w którym obecnie się znajdujemy.